Contact Esha voor bitumen voor aanleg en onderhoud van wegen

Privacybeleid website van BMI Group Management UK Ltd. (“BMI Group”)

De website www.eshainfrasolutions.nl inclusief de diensten die daarop worden aangeboden (nader gezamenlijk genoemd: de “Website”), wordt verstrekt door:

Esha Infra Solutionsl bv
Hoendiep 316
9744 TC Groningen
Nederland

Tel.: +31 (0) 50-551 64 44
Email: infraverkoop.nl@bmigroup.com

Managing Director Business Line Civil Engineering BMI: Herman Schutte

Nadere informatie over de BMI Group (die hierna ook wordt aangeduid met “wij” en “ons”) is te vinden in de Vrijwaringsclausule en het gedeelte Wettelijke mededeling van www.bmigroup.com/home/disclaimer/.

De BMI Group is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens op deze Website zoals vastgesteld door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Derhalve hebben wij de functie van Gegevensverantwoordelijke in de zin van art. 4 nr. 7 AVG.

Middels de onderhavige Verklaring inzake gegevensprivacy, verstrekt de BMI Group u de informatie betreffende de aard, de omvang en het doel van haar verwerking van persoonsgegevens alsmede betreffende de rechten die toekomen aan de personen wiens persoonsgegevens door de BMI Group worden verwerkt.

Persoonsgegevens omvatten alle informatie die verband houdt met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“Gegevenssubject”) zoals de naam of het adres van de persoon, het e-mailadres of online-identificatoren die verstrekt worden door hun apparaten, toepassingen, hulpmiddelen en protocollen.

U kunt altijd naar onze Website gaan zonder dat u uw persoonsgegevens actief dient te verstrekken. De gegevens die de BMI Group verwerkt op basis van een bezoek aan de Website worden hieronder in hoofdstuk 1 nader verklaard (“Verklaring inzake gegevensprivacy voor alle bezoekers aan de Website”). De Website verleent ook diensten die u slechts kunt gebruiken als u uw persoonsgegevens actief aan ons verstrekt. Deze diensten alsmede de gegevensverwerking als gevolg van het gebruik van die respectievelijke diensten worden nader verklaard in hoofdstuk 2 (“Verklaring inzake gegevensprivacy voor gebruikers van speciale diensten van de BMI Group”). De algemene informatie inzake gegevensprivacy die van toepassing is op allerlei soorten gegevensverwerking, bijvoorbeeld over de rechten die u als Gegevenssubject heeft, zijn te vinden in hoofdstuk 3 (“Algemene informatie inzake gegevensprivacy”).

Inhoudsopgave

       1. Verklaring inzake gegevensprivacy voor alle bezoekers aan de Website

                    a. Toegangsgegevens
                
    b. Cookies en vergelijkbare technologieën

                            (1) Cookies
                            (2) Google Analytics

                    c. Contactpersoon

      2. Verklaringen inzake gegevensprivacy voor gebruikers van de speciale diensten van BMI

                    a. Sollicitaties online

                            (1) Gegevensoverdracht
                            (2) Opslag, gebruik en verwijdering van gegevens
                            (3) Annulering; intrekken sollicitatie

    3. Algemene informatie inzake gegevensprivacy

                    a. Uw rechten als Gegevenssubject
                    
b. Informatie over de Functionaris gegevensbescherming bij de BMI Group

    4. Bijwerken van gegevens

1. Verklaring inzake gegevensprivcay voor alle bezoekers aan de Website

a. Toegangsgegevens / serverlogbestanden

De BMI Group verzamelt loggegevens telkens als de Website wordt bezocht. Alleen technisch vereiste gegevens worden verzameld, d.w.z. soort en versie van de browser, besturingssysteem van de gebruiker, de doorverwijzende URL (de website waardoor naar onze Website is verwezen), de datum en het tijdstip van toegang, de hoeveelheid gegevens van de overdracht, het adres van het Internet Protocol (IP-adres) en de internetaanbieder van het systeem dat toegang wenst. De BMI Group behoudt deze informatie gedurende twee weken en daarna wordt deze verwijderd.

De BMI Group wijst deze gegevens niet toe aan specifieke personen of voegt deze gegevens niet samen met andere gegevensbronnen van de BMI Group, tenzij dit is vereist om aan wetshandhavingsinstanties de vereiste informatie te verstrekken in geval van een cyberaanval. De hierboven vermelde gegevens worden slechts gebruikt om de inhoud van de Website op de juiste wijze te verstrekken, de inhoud en reclame van de Website te optimaliseren en de functionaliteit van onze IT-systemen en onze websitetechnologie op de lange termijn te verzekeren. Daarom gebruikt de BMI Group deze gegevens zowel voor statistische doeleinden als om gegevensprivacy en veiligheid te garanderen binnen het Bedrijf.

De gegevensverwerking voor de bovenvermelde doeleinden wordt uitgevoerd op de basis van de zogenaamde clausule belangenafweging van de AVG (art. 6(1) zin 1 lit. f) AVG).

b. Cookies en vergelijkbare technologieën

(1) Cookies

De Website maakt gebruik van cookies; dit zijn kleine bestanden waarmee met het apparaat verbonden informatie opgeslagen kan worden op de apparaten van de eindgebruiker (pc’s, Smartphones, enz.). Hierdoor wordt de Website meer gebruiksvriendelijk, efficiënter en veiliger en met name hierdoor worden onze producten en diensten aan u geoptimaliseerd en kunnen wij u in de toekomst doelgerichte informatie verstrekken. De Website maakt ook gebruik van onze eigen cookies, die wij opslaan en van cookies van derden, die door externe aanbieders zijn ingesteld om bepaalde doeleinden te bereiken.

De meeste door de BMI Group gebruikte cookies zijn “sessie cookies” [tijdelijke cookies], die automatisch worden verwijderd als het bezoek aan de Website eindigt. Met deze cookies kunnen wij de volgende keer dat u onze Website bezoekt, uw browser herkennen.

Op het ogenblik gebruikt de Website van de BMI Group de volgende Cookies:

 • Google Tag Manager
 • Google Maps
 • YouTube
 • Share This
 • Double Click
 • Icopal
 • BMI Group

De gebruiker kan bepalen hoe deze cookies worden gebruikt. Tegenwoordig hebben alle browsers de optie om het opslaan van cookies over het algemeen of alleen voor bepaalde websites te beperken of geheel te blokkeren. Wij wijzen er echter op dat het gebruik en de gebruiksvriendelijkheid van onze Website wordt beperkt als de cookies niet worden toegelaten. De gebruiker kan ook een aantal cookies met online-reclame beheren via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices of de Europese website http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Alle gebruikersgegevens (zoals IP-adressen, gebruikersnamen, enz.) worden anoniem opgeslagen zodat identificatie van personen onmogelijk is.

(2) Google Analytics

De Website maakt gebruik van functies die door de web-analysedienst Google Analytics worden geleverd. De dienstaanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, VS (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies, zoals hierboven beschreven, in de vorm van tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De door de cookies verzamelde informatie over het gebruik van onze producten en diensten online wordt gewoonlijk verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en aldaar opgeslagen. Maar als men op het portaal IP-anonimisering heeft ingeschakeld, beperkt Google uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die vooraf zijn aangesloten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledig IP-adres verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar verkort.

Google gebruikt deze informatie namens de BMI Group om het gebruik van de producten en diensten online van de BMI Group te evalueren, om rapporten over de product- en dienstactiviteiten online op te stellen en om andere diensten voor ons te verrichten in verband met het gebruik van onze producten en diensten online en onze Website. Vervolgens worden er op basis van de verwerkte gegevens anonieme gebruikersprofielen aangemaakt.

Het door de browser van de gebruiker geleverde IP-adres wordt niet toegevoegd aan andere Google-gegevens. De gebruiker kan de eigen browser-software zo instellen dat cookies niet worden opgeslagen; de gebruiker kan ook voorkomen dat de door de cookie verzamelde gegevens over het gebruik van onze producten en diensten online naar Google worden verstuurd en door Google worden verwerkt als de gebruiker de browser invoegtoepassing (plugin) downloadt en installeert met de volgende koppeling: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Het zij opgemerkt dat sommige verouderde webbrowers de browser invoegtoepassing om deze optie te kiezen wellicht niet ondersteunen.  Als u toch een dergelijke oude webbrowser wilt gebruiken, moet u de instellingen van de browser raadplegen als u de cookies wilt uitschakelen.

Nadere informatie over het gebruik van gegevens door Google voor reclamedoeleinden en betreffende de instellingen en afwijkingsopties zijn te vinden op de volgende websites van Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=nl (“Hoe Google gebruik maakt van gegevens als u de websites of toepassingen van onze partners gebruikt”), http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Hoe Google cookies gebruikt bij reclame”), http://www.google.nl/settings/ads (“Beheers de informatie die Google gebruikt om reclame te tonen”) en http://www.google.com/ads/preferences (“Beheers de reclame die Google u laat zien”).

c. Contactpersoon

De Website stelt u in staat om contact op te nemen met de BMI Group via e-mail met onze Directeur groepcommunicatie. De door elke respectievelijke gebruiker verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen om uw aanvraag te kunnen beantwoorden. De gegevens worden verwijderd zodra die niet meer nodig zijn voor dit doel op voorwaarde dat dit niet in strijd is met de wettelijke bewaringsvereisten of dat u hebt verklaard in te stemmen met opslag voor langere tijd.

De verwerking van uw bovenvermelde gegevens is vereist om uw aanvraag te beantwoorden (art. 6(1) zin 1 lit. b) AVG). De verwerking van bijkomende gegevens die u vrijwillig heeft verstrekt op het contactformulier is gebaseerd op de clausule inzake belangenafweging van de AVG (art. 6(1) zin 1 lit. f) AVG).

2. Verklaringen inzake gegevensprivacy voor gebruikers van de speciale diensten van BMI services

a. Solliciteren online

De Website stelt u in de gelegenheid om u op te geven voor vacatureaankondigingen per e-mail, online te solliciteren, of via e-mail op tewerkstelling bij of trainingsposities aangeboden door de BMI Group en gelieerde bedrijven. Voor dergelijke meldingen en sollicitaties online geldt de Verklaring inzake gegevensprivacy plus andere wettelijke vereisten. Op basis van een van u afkomstige sollicatatie online verwerken wij de persoonsgegevens die u elektronisch aan de BMI Group ter beschikking stelt met het oog op de sollicitatie. Dit soort verwerking is noodzakelijk om maatregelen te nemen betreffende uw verzoek voordat er een contract wordt afgesloten (zie art. 6 (1) zin 1 lit. b AVG). U wordt verzocht de onderhavige Verklaring inzake gegevensprivacy door te lezen voordat u uw persoonsgegevens naar ons verstuurt.

(1) Verzenden van gegevens

Als u bij de BMI Group en diens gelieerde bedrijven solliciteert online of via e-mail, verstrekt u persoonsgegevens aan de BMI Group zoals uw naam, postadres en e-mailadres alsmede informatie over uw opleiding en beroepskwalificaties, diploma's en andere informatie en documenten die gewoonlijk horen bij het solliciteren naar een baan. In uw eigen belang dient u alleen speciale categorieën persoonsgegevens te verstrekken (zoals etnische achtergrond, politieke opvatting, vakbondslidmaatschap, lichamelijke en geestelijke gezondheid, of geloofsovertuiging of levensovertuiging, gezamenlijk “Gevoelige gegevens” (zie art. 9(1) AVG), die u uitdrukkelijk aan ons wenst door te geven. Wij verwachten niet dat u dergelijke Gevoelige gegevens verzendt en wij vragen u ook niet om dat te doen. Voor informatie over hoe wij de persoonsgegevens van sollicitanten gebruiken verwijzen wij u naar de Privacyverklaring van BMI voor werknemers en opdrachtnemers, die u hier kunt bekijken.

(2) Opslag, gebruik en verwijdering van gegevens

De BMI Group slaat de door u verstrekte informatie en bestanden op en gebruikt deze uitsluitend om uw sollicitatieaanvraag vast te leggen en te verwerken en dit omvat ook contact met u opnemen. Als uw sollicitatie slaagt, is het mogelijk dat de informatie en bestanden die u heeft verstrekt in gebruik blijven tijdens uw dienstverband. In andere gevallen houdt de BMI Group uw informatie en bestanden aan voor een termijn van 6 maanden na voltooiing van het aanwervingsproces (tenzij de plaatselijke wet een kortere termijn vereist) zodat wij vragen kunnen beantwoorden over uw sollicatie, kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en  voor het doen gelden en instellen van eventuele bestaande of potentiële vorderingen of daar verweer tegen te voeren. Na het einde van deze termijn worden uw gegevens normaliter verwijderd. Voor nadere informatie over de manier waarop de BMI Group de persoonsgegevens van sollicitanten opslaat, gebruikt en verwijdert wordt u verwezen naar de Privacyverklaring van BMI voor werknemers en opdrachtnemers, die u hier kunt bekijken.

Indien u ons uw goedkeuring heeft gegeven om uw informatie en gegevens ook door te sturen naar andere bedrijven van de BMI Group door het overeenkomstige vakje aan te kruisen of dit aan te geven op uw sollicitatie per e-mail, sturen wij uw sollicitatiebestand door naar andere groepsondernemingen die wellicht voor u geschikte vacatures hebben.

(3) Annulering; intrekken van sollicitatie

U heeft op elk moment het recht om uw toestemming betreffende het voortdurende opslag en het gebruik van de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in te trekken. Bovendien kunt u te allen tijde uw sollicitatie intrekken. Als u uw sollicitatie intrekt, worden uw gegevens en bestanden uit de gegevensbank met sollicitanten verwijderd zoals hierboven aangegeven. Bovendien kunt u tijdens het solliciteren online te allen tijde de BMI Group verzoeken om persoonsgegevens of bestanden die u heeft verzonden te verwijderen. Wij behandelen een dergelijk verzoek in overeenstemming met de bepalingen van de AVG.

Met eventuele vragen over de sollicitatieprocedure of gegevensprivacy, kunt u zich rechtstreeks wenden tot Privacy@StandardIndustries.com.

3. Algemene informatie inzake gegevensprivacy

a. Uw rechten als Gegevenssubject

Wij hebben alle nodige en passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en uw rechten als Gegevenssubject te garanderen. Volgens de AVG heeft u bepaalde rechten als hieronder beschreven. Het zij opgemerkt dat er sprake kan zijn van beperkingen op uw vermogen deze rechten uit te oefenen, bijvoorbeeld wanneer essentiële overwegingen inzake privébelangen blijken voorrang te hebben op uw recht op informatie.

Recht op toegang

 • U heeft het recht om om toegang te verzoeken tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken. U kunt een verzoek indienen bij dsar@bmigroup.com via een formulier dat u hier kunt vinden.
 • Wij verstrekken u een gratis afschrift van de persoonsgegevens die worden verwerkt als beginpunt of via elektronische weg als het verzoek is ingediend via het in gebruik zijnde elektronische formulier.

Recht op correctie

 • U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens over uzelf te corrigeren, waaronder het aanvullen van onvolledige persoonsgegevens.

Recht om gegevens te laten wissen (recht om te worden vergeten)

 • In bepaalde omstandigheden heeft u recht op het wissen van uw persoonsgegevens. Op uw verzoek verwijderen wij u persoonsgegevens als wij deze gegevens niet absoluut nodig hebben om een contract met u na te komen of als wij niet wettelijk gebonden zijn om deze op te slaan.

Recht op beperking van gegevens

 • In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons te beperken.

Recht op gegevensportabiliteit

 • Indien de verwerking geschiedt op basis van toestemming of een contract en de verwerking wordt automatisch uitgevoerd, dan heeft u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in gestructureerde, gebruikelijke en machinaal leesbare vorm. U heeft het recht deze persoonsgegevens aan een derde te versturen zonder onze tussenkomst, indien technisch mogelijk.

Recht van bezwaar

 • In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Als u heeft gevraagd om informatie van ons, bijvoorbeeld nieuwsbrieven enz., en u wenst verder geen informatie te ontvangen, dan kunt u er eenvoudig voor kiezen geen verdere informatie van ons te ontvangen.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

 • Over het algemeen heeft u het recht niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, die wettelijke gevolgen heeft of u op belangrijke wijze beïnvloedt. Dit geldt echter niet, onder andere, indien de geautomatiseerde besluitvorming en profilering vereist is om een contract tussen u en ons af te sluiten of uit te voeren.

Recht op intrekking van toestemming

 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken. Het zij opgemerkt dat dit geen invloed heeft op de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking van uw toestemming.

Uitoefenen van uw rechten

 • Gelieve contact op te nemen met onze Functionaris gegevensbescherming door middel van een e-mail gericht aan het hieronder aangegeven e-mailadres als u één van de hierboven beschreven rechten wenst uit te oefenen of daar vragen over heeft.

Klacht indienen

 • Als u een klacht wilt indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens, het toezichthoudende orgaan.

b. Informatie betreffende de Functionaris gegevensbescherming van de BMI Group

De Functionaris gegevensbescherming van de BMI Group is: Sebastian Kraska, BMIGroup@iitr.de

4. Bijwerken van gegevens

Wij zullen de Verklaring inzake gegevensprivacy bijwerken indien dit om wettelijke of feitelijke redenen wordt vereist. U wordt verzocht om uzelf regelmatig op de hoogte te stellen van de actuele status van de Verklaring.

Laatst bijgewerkt: mei 2018

 

  Bel of mail ons voor advies
  050-551 65 09

  infraverkoop.nl@bmigroup.com
  Advies?

  Uw adviseur is slechts één klik verwijderd.
  Klik hier

   

  Laatste nieuws

  Administratieve wijziging entiteit per 1 juli 2023

  Lees meer...

  Voorbereidingen asfaltseizoen in volle gang

  Lees meer...

  Herman Schutte nieuwe Managing Director BMI Benelux

  Lees meer...

  BMI Esha ontwikkelt 100% plantaardig bindmiddel voor asfalt

  Lees meer...

  Biologisch bindmiddel voor futureproof asfalt: Freebit

  Lees meer...

  Rijkswaterstaat valideert Pentack van BMI Esha voor onderhoud wegen

  Lees meer...

  NEN Veiligheisladder (SCL) certificaat voor BMI Esha

  Lees meer...
  Ruim 80 jaar ervaring in bitumen producten voor wegen