Het klimaatakkoord, wat komt er allemaal op ons af.

Een goed voorbereid mens telt voor twee is de uitdrukking. Vandaar dat we met diverse partijen onderzoeken hoe we hoge kwaliteit borgen, terwijl we alles op alles zetten voor zo duurzaam mogelijk werken en uitvoeren.

Het vertrekpunt

De komende jaren staat onze maatschappij voor grote uitdagingen. Ook wij hebben in onze branche te maken met onder andere het klimaatakkoord van Parijs, de rijksbrede klimaatdoelstellingen en de Green Deal duurzaam GWW 2.0. Als wegbeheerders, de asfaltindustrie, asfaltverwerkers, bitumenveredelaars, ontwerpers, kwaliteitsborgers, kennisinstellingen en leveranciers staan we eveneens voor deze uitdagingen. Sinds eind 2017 steken we via het Asfalt-Impuls initiatief de koppen bij elkaar om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

BMI-Esha-klimaatZes thema’s, acht projecten

We hebben met alle partijen zes thema’s benoemd waar we op inzetten en actief aan
werken. Deze thema’s zijn:

 1. Levensduurvoorspelling
 2. Kwaliteitsverbetering
 3. Kwaliteitsborging
 4. Kosteneffectiviteit
 5. Circulairiteit
 6. Asfalt in contracten

Voor deze thema’s hebben we vakspecifieke werkgroepen opgezet die marktbreed de inhoudelijke vraagstukken behandelen. De projecten die worden uitgediept zijn:

 1. Aantoonbaar duurzaam asfalt
 2. Asfalt in contracten
 3. Asfaltkwaliteit
 4. Grip op bitumen
 5. Functioneel opleveren
 6. High Tech = Low Cost
 7. Kwaliteitsborging
 8. Levensduurvoorspellend asfaltmodel.

Grip op bitumen

Vanuit BMI Esha zetten wij onze kennis en ervaring in bij het project Grip op Bitumen. Wij realiseren ons dat fossiele grondstoffen op termijn eindig zijn en dat wij daarin zullen moeten veranderen, maar ook de beschikbaarheid van bitumen gaat een thema worden. Voor afnemers en producenten is het belangrijk om duidelijkheid te hebben over de impact van deze veranderingen ten aanzien van raffinage, logistiek (handel), asfaltproductie en de aanwezigheid van andere grondstoffen. In dit project willen we daarom een brug slaan tussen de productie en de afname van bitumen.
We focussen ons daarbij op twee doelstellingen:

 1. Het beschrijven van state-of-the-art ontwikkelingen op het gebied van bitumen en asfaltgedrag.
 2. Het beschrijven van relevante bitumenkenmerken en de spreiding van die kenmerken.

Waarom werkt BMI Esha hieraan mee

Als BMI Esha zijn we ons zeer bewust van de veranderingen die spelen en van de uitdagingen die er zijn. Het delen van kennis met aanpalende partijen en concurrenten is noodzakelijk. Het vraagt van ons allemaal om openheid van zaken te geven en regelmatig concurrentiegevoelige informatie met elkaar te delen. Wij doen dat omdat het behalen van de klimaatdoelstellingen in onze optiek een gezamenlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid is.

Wanneer zijn er resultaten

Het is inmiddels gelukt om in dit project grote stappen te zetten als het om het delen en samenstellen van kennisdocumenten gaat. Daarnaast worden innovaties zoals BIO-bindmiddelen, eigenschappen van bitumen breder geduid dan de normen. Op deze manier willen we een beter beeld krijgen van hoe we de kwaliteit kunnen borgen en zo samen de maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen voor een beter milieu.

Op de hoogte blijven

Van tijd tot tijd geven wij updates van de ontwikkelingen. Wilt u alvast meer weten, heeft u input of kunt u op een andere manier bijdragen, laat dan van u horen. U kunt een email sturen naar ralph.venema@bmigroup.com of bellen op 050-551 65 09.


Laatste nieuws

Voorbereidingen asfaltseizoen in volle gang

Lees meer...

Herman Schutte nieuwe Managing Director BMI Benelux

Lees meer...

BMI Esha ontwikkelt 100% plantaardig bindmiddel voor asfalt

Lees meer...

Biologisch bindmiddel voor futureproof asfalt: Freebit

Lees meer...

Rijkswaterstaat valideert Pentack van BMI Esha voor onderhoud wegen

Lees meer...

NEN Veiligheisladder (SCL) certificaat voor BMI Esha

Lees meer...
Ruim 80 jaar ervaring in bitumen producten voor wegen