pmb-pageheader

Geen fossiele grondstoffen meer met Eco95 Periphalt Freebit

9-11-2021

In 2021 lijkt 2030 nog ver weg. Toch hebben we feitelijk nog maar negen jaar de tijd om de doelstellingen vanuit het klimaatakkoord van Parijs te halen. Wat ons betreft lukt dit met het door ons nieuw ontwikkelde bindmiddel zónder fossiele grondstoffen.

De doelstelling voor onze branche vanuit het rijksbrede programma is om het gebruik van primaire grondstoffen met 50% terug te dringen. Best een opgave als je bedenkt dat onze industrie al decennia lang vooral met fossiele grondstoffen produceert. Overschakelen naar nieuwe, niet fossiele grondstoffen en een andere manier van werken en denken is een flinke uitdaging voor alle betrokken stakeholders.

Kwaliteit, eisen en duurzaamheid

Regeren is vooruitzien, daarom is BMI Esha in eigen beheer een onderzoeksprogramma gestart om een fossielloos bindmiddel te ontwikkelen. We wilden dat dit nieuwe bindmiddel minimaal dezelfde eigenschappen zou hebben als penetratiebitumen. Daarbij wilden we wegbeheerders blij maken met asfaltmengsels die dezelfde of zelfs betere kwaliteit van wegverhardingen opleverden.

Zo introduceerden we in 2015 een penetratiebitumen met een biologisch aandeel van 26%; Eco26 Periphalt. Nadat bleek dat de proefvakken met asfaltmengsels op provinciale wegen succesvol waren gingen we een stap verder. We wilden een bindmiddel produceren met een nog hoger percentage bio aandeel. Zodoende kwamen we in 2017 op de markt met een penetratiebitumen met een biologisch aandeel van 45%. Inmiddels zijn hiermee al vele asfaltmengsels op ‘s lands wegen aangebracht die van hoge kwaliteit zijn en die ruim voldoen aan alle eisen. Maar was dit voldoende voor ons? Het antwoord was nee. We hebben sinds die tijd alles op alles gezet om een volkomen fossielloos bindmiddel te maken. En dat is gelukt.

Eco95 Periphalt Freebit en MKI

We zijn er zeer trots op dat we ons nieuwste product bij u mogen introduceren. Het gaat om Eco95 Periphalt Freebit. De naam zegt het al, Freebit. Vrij van bitumen!

Uit alle onderzoeken kwam naar voren dat Eco95 Periphalt Freebit ten opzichte van penetratiebitumen in de veroudering zelfs nog gunstiger presteerde. Zo slaan we twee vliegen in één klap; de levensduur van de wegverharding wordt verbeterd én met Eco95 Periphalt Freebit voldoen we nu al ruim aan de Rijksbrede doelstelling van 2030. Voor de MKI systematiek zijn er grote voordelen ten opzichte van het gebruik van fossiel materiaal zoals u hieruit vast en zeker al afleidt.

Een tipje van de productie en ingrediënten sluier

Eco95 Periphalt Freebit bestaat hoofdzakelijk uit harsen die als afvalstof vrijkomen uit de hout en papierindustrie. De harsen blenden we met biologische additieven en polymeren tot een laag visceus mengsel. Door te experimenteren kwamen we tot een mengsel met vergelijkbare en op sommige parameters betere eigenschappen en specificaties dan een gangbaar penetratiebitumen. Op dit moment testen we op de weg. Onze verwachtingen zijn hooggespannen terwijl we wachten op de resultaten. Wat verwacht u? Laat het ons weten. We stellen uw mening enorm op prijs.

Wilt u op de hoogte blijven? Laat het ons weten via uw vaste contactpersoon of via infraverkoop.nl@bmigroup.com


Laatste nieuws

Voorbereidingen asfaltseizoen in volle gang

Lees meer...

Herman Schutte nieuwe Managing Director BMI Benelux

Lees meer...

BMI Esha ontwikkelt 100% plantaardig bindmiddel voor asfalt

Lees meer...

Biologisch bindmiddel voor futureproof asfalt: Freebit

Lees meer...

Rijkswaterstaat valideert Pentack van BMI Esha voor onderhoud wegen

Lees meer...

NEN Veiligheisladder (SCL) certificaat voor BMI Esha

Lees meer...
Ruim 80 jaar ervaring in bitumen producten voor wegen