ISO 14001 milieucertificaat voor Icopal

ISO 14001 milieucertificaat voor Esha Infra Solutions

10-10-2018

Hoera, het is gelukt! Met ingang van vandaag, op de Dag van de Duurzaamheid, hebben wij het ISO 14001 certificaat. Dit bewijst dat het milieumanagementsysteem voldoet aan alle normeisen op het gebied van milieu. Het bedrijf kan zich daarmee blijvend inzetten om de impact op het milieu structureel te verminderen of zelfs bij te dragen aan milieuverbetering.

ISO-14001-certificaat-icopal-webAfgifte van het certificaat gaat gepaard met een goede beoordeling van KIWA. Die heeft 'geconstateerd dat het bedrijf voldoet aan de eisen; het managementsysteem is doeltreffend en heeft het vermogen om aan de toepasselijke eisen en de verwachte resultaten te voldoen. (…) Als positief punt is op te merken, dat het bedrijf langzaam maar zeker steeds meer richting preventief onderhoud gaat werken. Vanuit milieu wordt veel aandacht besteed aan het beheersen en verminderen van milieubelasting in de keten'.

Vermindering milieubelasting op locatie en in de keten

'Een mooie beloning van wat er de afgelopen twee jaar door de gehele organisatie op locatie en in de keten aan werk is verzet', aldus Projectmanager subsidies & environment NL van Icopal, Wouter Jan van den Berg, binnen Icopal en Esha Infra Solutions verantwoordelijk voor de opzet en implementatie van het systeem.

'Klanten en andere relaties van Esha Infra Solutions kunnen er, op basis van de ISO 14001 certificering, zeker van zijn dat ze te maken hebben met een bedrijf dat groot belang hecht aan hun wensen en eisen op het gebied van milieu, 

voldoet aan de milieuregelgeving en dat blijft werken aan het op peil houden en waar mogelijk verbeteren van de milieuprestaties van producten en bedrijfsprocessen. Met het ISO 14001 certificaat voldoet Icopal tevens aan een belangrijke eis binnen BREEAM, de methodiek voor het bepalen van de duurzaamheidsscore van gebouwen (MAT 5 Onderbouwde herkomst van materialen).'

Kroon op milieu gerelateerde activiteiten

Maart 2016 maakte BMD Advies een zogeheten GAP-analyse, die aangaf dat het benodigde milieumanagementsysteem nog maar voor circa 25% gereed was. Hoe het dan toch gelukt is om op 100% uit te komen? ‘Vooral door uit te gaan van wat er al is en dit verder uit te bouwen waar nodig', legt Van den Berg uit. 'Daarbij moet je denken aan ISO 9001, CO2 prestatieladder, Kaizen, 5S en Continuous Improvement. Allemaal zaken waar Esha al enige tijd mee bezig is. En, niet in de laatste plaats, door een constructieve opstelling van de hele organisatie. Iedereen die ik inschakelde, deed mee. Dat maakt het des te logischer en ook leuker om dit succes samen te vieren!

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met:

Wouter Jan van den Berg
Projectmanager subsidies & environment NL
Tel.: 06-53 41 53 43
E-mail: wouterjan.vanden.berg@bmigroup.com


Kiwa-ISO-14001-logo-NL-web


Laatste nieuws

BMI Benelux zet in op groei

Lees meer...

Webinar LVOv gemist? Hier terugkijken.

Lees meer...

Juridische fusie Esha Infra Solutions B.V. en Icopal B.V.

Lees meer...

Hoe gaat BMI Esha Infra Solutions om met het Coronavirus en wat betekent dit voor u?

Lees meer...

Kleeflaag aanbrengen? Maak kennis met de vernieuwde anti uitrijdkleef

Lees meer...
Deze website maakt gebruik van cookies in overeenstemming met ons Website Privacybeleid. Als u onze website bezoekt gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Om verder te gaan zonder cookies, past u uw cookie-instellingen voor uw browser aan.
Ruim 80 jaar ervaring in bitumen producten voor wegen